• Nhóm X  Airline Name ICAO IATA Callsign Country
  Xerox XER

  United States
  Xiamen Airlines CXA MF
  China
  XL Airways XLA JN EXPO United Kingdom

ĐĂNG NHẬP
THÀNH VIÊN CÁC HIỆP HỘI
CHUYÊN NGÀNH LOGISTIC
Liên kết Website

KHÁCH HÀNG

cathay_pacific
chinaairlines
evaair
fedex
kinhdo
korean_air
mol
pg
philipinesair

ĐỐI TÁC

sammigue
texthong
thai
tigerbeer
tnt
unipresident
vietnamairlines
vinacam
vincom