Chuyên ngànhMã vùng điện thoại
Mã vùng điện thoại Quốc tế
 • Nhóm J  Country Code City/Area Code
  Jamaica [1] Kingston (876)**
  Tokyo (3)
  Fukuoka (92)
  Hiroshima (82)
  Kobe (78)
  Kyoto (75)
  Japan [81] Nagasaki (958)
  Nagoya (52)
  Osaka (66)
  Sapporo (11)
  Yamaguchi (839)
  Yokohama (45)
  Amman (6)
  Jordan (DST) [962] Irbid (2)
  Zerqua (9)

ĐĂNG NHẬP
THÀNH VIÊN CÁC HIỆP HỘI
CHUYÊN NGÀNH LOGISTIC
Liên kết Website

KHÁCH HÀNG

cathay_pacific
chinaairlines
evaair
fedex
kinhdo
korean_air
mol
pg
philipinesair

ĐỐI TÁC

sammigue
texthong
thai
tigerbeer
tnt
unipresident
vietnamairlines
vinacam
vincom