Chuyên ngànhMã vùng điện thoại
Mã vùng điện thoại Quốc tế
 • Nhóm K  Country Code City/Area Code
  Kazakhstan(DST) [7] Almaty (3272)
  Chimkent (325)
  Karaganda (3212)
  Kenya [254] Nairobi (2)
  Mombasa (11)
  Korea, North [850] Pyongyang (2)
  Seoul (2)
  Cheju (64)
  Korea, South [82] Inchon (32)
  Kwangju (62)
  Pusan (51)
  Taegu (53)
  Kuwait [965] Kuwait*
  Bishkek (312)
  Kyrgyzstan(DST) [996] Jalal-Abad (3722)
  Osh (3222)

ĐĂNG NHẬP
THÀNH VIÊN CÁC HIỆP HỘI
CHUYÊN NGÀNH LOGISTIC
Liên kết Website

KHÁCH HÀNG

cathay_pacific
chinaairlines
evaair
fedex
kinhdo
korean_air
mol
pg
philipinesair

ĐỐI TÁC

sammigue
texthong
thai
tigerbeer
tnt
unipresident
vietnamairlines
vinacam
vincom