Chuyên ngànhMã vùng điện thoại
Mã vùng điện thoại Quốc tế
 • Nhóm R  Country Code City/Area Code
  Reunion Island [262] St. Denis*
  (10-digit numbers)
  Bucharest (21)
  Romania (DST) [40] Constanta (241)
  Iasi (232)
  Moscow (095)
  & mobile (096)
  Russia†† (DST) [7] Novgorod (816)
  Novosibirsk (3832)
  St. Petersburg (812)
  Rwanda [250] Kigali*

ĐĂNG NHẬP
THÀNH VIÊN CÁC HIỆP HỘI
CHUYÊN NGÀNH LOGISTIC
Liên kết Website

KHÁCH HÀNG

cathay_pacific
chinaairlines
evaair
fedex
kinhdo
korean_air
mol
pg
philipinesair

ĐỐI TÁC

sammigue
texthong
thai
tigerbeer
tnt
unipresident
vietnamairlines
vinacam
vincom