Chính sách – Cam kết

Miễn phí cấp thùng

Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng miễn phí thùng carton để đóng gói tài liệu.

Miễn phí vận chuyển

Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng miễn phí vận chuyển tài liệu đến kho lưu trữ.

Miễn phí vật tư đi kèm

Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng miễn phí các vật tư đi kèm như băng keo, giấy gói bong bóng, v.v.

Miễn phí bốc xếp

Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng miễn phí dịch vụ bốc xếp tài liệu vào kho và lấy ra khỏi kho.

Miễn phí trích xuất tài liệu

Dịch vụ này cho phép khách hàng truy cập và trích xuất tài liệu của họ miễn phí.

Chỉ trả phí lưu kho hàng tháng

Khách hàng chỉ phải trả phí lưu kho hàng tháng cho số lượng tài liệu họ lưu trữ.