• IATA ULD Code: P6P 10 ft Flat Pallet with net

  IATA ULD Code: P6P 10 ft Flat Pallet with net
  Classification: LD9 Pallet; Rate class: Type 2BG

  Description: Universal general purpose flat pallet for lower and main decks
  Suitable for: A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011
  Overall dimensions: L 318 cm, W 244 cm, H 163 cm (L 125 in, W 96 in, H 64 in)
  Build up to: H 163 cm (H 64 in) lower deck Type 2
  H 244 cm (H 96 in) main deck Type 2H
  H 300 cm (H 118 in) main deck Type 2 H
  Maximum volume: H 163 cm (H 64 in), 11.15 cu.m (394 cu.ft)
  H 244 cm (H 96 in), 16.52 cu.m (583 cu.ft)
  H 300 cm (H 118 in), 20.65 cu.m (729 cu.ft)
  Tare weight: 120 kg (265lb)

ĐĂNG NHẬP
THÀNH VIÊN CÁC HIỆP HỘI
CHUYÊN NGÀNH LOGISTIC
Liên kết Website

KHÁCH HÀNG

cathay_pacific
chinaairlines
evaair
fedex
kinhdo
korean_air
mol
pg
philipinesair

ĐỐI TÁC

sammigue
texthong
thai
tigerbeer
tnt
unipresident
vietnamairlines
vinacam
vincom